Rektör İbiş’in maketini yaptı diye cezalandırılan öğrenci tazminat kazandı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sümeroloji bölümü öğrencisi Umut Deniz Yorulmaz, 18 Ekim 2017 tarihinde Rektör Erkan İbiş’in karton maketini fakülte içinde gezdirdiği için Rektör İbiş tarafından Umut Deniz hakkında, şeref ve haysiyetini zedeleyen eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle bir ay uzaklaştırma disiplin cezası verildi.

Umut Deniz Yorulmaz, uzaklaştırma kararının iptali istemiyle idare mahkemesine ve sonrasında istinaf mahkemesine yaptığı başvuruları reddedildi.

Bölge idare mahkemesi kararındaki muhalif görüşte; bir sözün tahkir edici olup olmadığının zamana, yere ve duruma göre değişebileceği vurgulandıktan sonra dava konusu sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici değil rahatsız edici, eleştirel nitelikte olduğu değerlendirmesi kayıtlara geçti.

“ZORUNLU İHTİYACI KARŞILAMIYOR VE ORANTILI DEĞİL”

Umut Deniz Yorulmaz, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Başvurucu, ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle okuldan uzaklaştırma disiplin cezası ile cezalandırılmış ve eğitim hakkından yararlanamamıştır.

Davanın koşulları ışığında ve yukarıda belirtilen nedenler birlikte değerlendirildiğinde ifade özgürlüğünü kullanan başvurucuya verilen bir ay okuldan uzaklaştırma disiplin cezasının zorunlu bir ihtiyacı karşılamadığı gibi orantılı olduğu da kabul edilmemiştir.

Bu kapsamda mahkemelerin ileri sürdüğü gerekçeler, başvurucunun eğitim hakkına yapılan müdahale için ilgili ve yeterli görülmemiştir.

Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 26. maddesinde korunan ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılmasının Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlali niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerekir.”

Anayasa Mahkemesi üyeleri İrfan Fidan ve Muhterem İnce bu sonuca farklı gerekçeyle katıldı. Fidan ve İnce, “Olayda başkaca bir inceleme yapılmaksızın “kanunilik” şartı oluşmadığı için ihlal kararı verilmesi kanaatiyle, farklı gerekçeyle ihlal kararına katılıyoruz” dedi.

AYM’DEN HAK İHLALİ VE TAZMİNAT KARARI

AYM, öğrenci Umut Deniz’in eğitim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin eğitim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 14. İdare Mahkemesine gönderilmesine ve başvurucuya net 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle hükmetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir